Når trenger barnet fast føde?

Uavhengig av om du ammer eller gir morsmelkerstatning vil barnet på et tidspunkt kreve mer mat enn melken kan gi. Et barn som får morsmelkerstatning, skal som regel ikke ha mer enn 1 liter ferdigblandet...
Foto: Shutterstock

Når skal du ringe lege?

Det vanlig for foreldre å være ekstra oppmerksomme på barnets helse. Selv om babyer er mer robuste enn man kanskje tror, er de likevel sårbare og trenger vår fulle omsorg. Men når skal man ringe...

Beskytt barnet mot sykdommer

Alle norske barn anbefales å følge vaksinasjonsprogrammet fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. Et lite barn er delvis beskyttet mot sykdommer fra fødsel, som følge av antistoffer det fikk fra mor allerede i magen. Etter få...