Barnas utvalgte er et nytt barnenettsted, født i slutten av oktober 2014. Spørsmål og kontakt rettes til susanne@barnasutvalgte.no.