Gravid og student? Dette har du krav på

0
Illustrasjonsfoto: Shutterstock "Du har rettigheter som gravid student"
Som student har du rett på økonomisk støtte, både fra Lånekassen og fra NAV. Her finner du det du trenger å vite om utbetalinger, permisjon og støtte.
[td_social icon_style=»4″ icon_size=»32″ facebook=»#» instagram=»#» twitter=»#»]
Lånekassen
Dersom du har vært student de siste fire månedene før fødel, har du rett på foreldrestipend fra lånekassen. Har du studert frem til juni og føder i august, teller sommerferiemånedene med som «studiemåneder». Foreldrestipendet utgjør det samme som du vanligvis ville fått i stipend + lån, forskjellen er at hele summen gis som stipend. Dette forutsetter riktignok at du ikke avbryter utdanningen din, og er oppmeldt som student i perioden du ønsker å motta foreldrestipend. Dersom du har rett på forsørgerstipend, legges dette til i tillegg til basisstøtten.
For barn født etter 15. august 2014, kan du få foreldrestipend i 44 uker. De ukene du får stipend kan ikke barnefar motta foreldrepenger fra NAV.
Dersom du har termin midt i semesteret, kan du motta foreldrestipend fra tidligst 3 uker før beregnet termin. Du velger selv om du ønsker å ta påfølgende eksamen. Lånekassen stiller ikke krav til at du møter eller består eksamen for at du skal kunne motta foreldrestipend. Du kan søke permisjon fra studiet ditt eller fortsette som vanlig, foreldrestipendet får du uansett.
Lånekassen stiller følgende krav:
 • Du må ha opptak som elev eller student i en godkjent utdanning
 • Du må ha vært i utdanning i minst fire måneder rett før fødselen/adopsjonen. Du må også ha hatt rett til støtte fra Lånekassen i den samme perioden. Det er ikke et krav at du må ha mottatt støtte.
 • For barn født før 15. august 2014 må du ha vært i utdanning i minst seks måneder rett før fødselen/adopsjonen.
 • Du må bo sammen med barnet.
 • Din ektefelle/samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra Nav.

Jeg er på mitt siste år på bachelor/mastergraden min, kan jeg fortsatt få støtte?

Ja. MEN, du må være oppmeldt som student i hele perioden du mottar foreldrestipend. Det vil du at du må melde deg opp til et nytt studie etter endt studiegang for å fortsatt ha rett på foreldrestipend. Det stilles ingen krav til at du består eksamen.

Barnefar vil ta permisjon samtidig som jeg studerer, er det mulig?

Om du skal motta foreldrestipend i perioden barnefar er hjemme med barnet (og mottar foreldrepenger fra NAV) vil dette påvirke foreldrestipendet ditt. Dersom foreldrestipendet ditt blir redusert, eller nullet ut, mottar du vanlig stipend + lån istedetfor.

Hvor mye tar han/hun ut i foreldrepenger fra Nav Hvor mye får du i foreldrestipend fra Lånekassen
100 % foreldrepenger Får ikke foreldrestipend (0 %)
50–99 % foreldrepenger Halvt foreldrestipend (50 %)
0 – 49 % foreldrepenger Fullt foreldrestipend (100 %)

 

Eksempel fra Lånekassen: Du får foreldrestipend de første ti ukene av perioden. Etterpå tar ektefellen eller samboeren din ut fire uker foreldrepermisjon med 100 prosent foreldrepenger fra Nav. I disse fire ukene får ikke du foreldrestipend. Når ektefellen/samboeren din går tilbake i jobb, kan du få fullt foreldrestipend igjen.

Slik søker du foreldrestipend

1. Forsett på studieplassen du har, eller søk deg inn på et nytt studie.

2. Søk ordinært studielån

2. Send inn søknad om foreldrestipend (G-skjema) når barnet er født.

3. Legg ved fødselattesten som vedlegg, opplysninger på om du skal ha permisjon fra studiet eller ikke.

Her finner du G-skjema

Mer informasjon om foreldrestipend 

 

Foreldrepenger fra NAV

Dersom du har har deltidsjobb ved siden av studiene, kan du motta foreldrepenger fra NAV i tillegg til foreldrestipendet. Du kan motta begge ytelsene samtidig. For å foreldrepenger gjelder de samme vilkår, uavhengig av om du er student eller ei. Du må ha vært yrkesaktiv og hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før permisjoen trer inn. Årsinntekten fra deltidsjobben dn må være minst halvparten av grunnbeløpet (G) i folketrygden. I 2014 er halvparten av grunnbeløpet i folketrygden 44 200 kroner i året.

Likestilt med arbeid er:

 • sykepenger
 • foreldrepenger
 • svangerskapspenger
 • omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet
 • pleie- og opplæringspenger
 • dagpenger under arbeidsløshet
 • arbeidsavklaringspenger

Du kan få foreldrepenger hvis du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før stønadsperioden begynner. Årsinntekten din må være minst halvparten av grunnbeløpet (G) i folketrygden. Likestilt med arbeid er perioder du har mottatt:

 • sykepenger
 • foreldrepenger
 • svangerskapspenger
 • omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet
 • pleie- og opplæringspenger
 • dagpenger under arbeidsløshet
 • arbeidsavklaringspenger

Barnefar har bare rett til fedrekvote dersom mor har opparbeidet seg selvstendig rettighet til foreldrepenger. Dersom mor ikke har opparbeidet seg rettigheter, kan far ha en selvstendig rett til foreldrepenger.

Dersom mor ikke har rett på foreldrepenger fra NAV, kan hun søke om engangstønad. Denne satsen er i dag 38 750 kroner. Du kan til enhver tid se hva satsen er her.

Slik søker du engangsstønad: 

Du må sende en skriflig søknav på skjema NAV 14-05.07. Legg ved en bekreftelse på termin. Denne bekreftelden kan du få av lege eller jordmor f.o.m 27. svangerskapsuke.

SHARE
Previous articleSlimproppen
Next articleHva menes med «Stripping» ?
Warning: A non-numeric value encountered in /customers/1/4/c/barnasutvalgte.no/httpd.www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008